Archiwum kategorii: Wzory pism

Wzory pism

POZEW O ROZWÓD

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Woźniak

Ul. Marszałkowska 83 lok. 52, 00-683 Warszawa

Tel. kom. 503 662 367


                Warszawa, dnia 00.00.2019r.

 

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie

Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00 – 898 Warszawa

 

 

Powód:        Imię Nazwisko

                  Zam. XYX 23 Warszawa

                  PESELxxx

               Reprezentowany przez:          

             Adw. Małgorzatę Woźniak

 

 

Pozwana:      Imię Nazwisko

                        zam. ul. Mmm

                        00-234 Warszawa

 

 

 

Opłata 600 zł (uiszczona przelewem, potwierdzenie w załączeniu)

 

POZEW O ROZWÓD

 

Działając w imieniu powoda, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego odpis wraz z opłata skarbową przedkładam, wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa stron ….ur…… w Warszawie s. ….z d. ….. oraz ……z d. … ur……. w …c. …oraz …..zawartego w dniu….. przed kierownikiem USC w ….. przez rozwód bez orzekania o winie,

Czytaj dalej POZEW O ROZWÓD