Zdrada w czasie separacji orzeczonej przez sąd

Separacja sądowa jest orzekana jeśli rozkład pożycia jest zupełny, a nie trwały. Separacja często zakłada możliwość uratowania związku małżeńskiego. Czy w trakcie trwania separacji rzeczonej przez sąd można mieć legalnie nowego partnera?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn.akt.: ACa 565/09 wskazał, żę: „” Małżonków po orzeczeniu separacji nie obowiązuje już art. 23 k.r.o. Dyskusyjne jednak jest twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu – w każdym razie z pewnością nie zaszkodzić – obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach”.

Reasumując, jeśli małżonek po orzeczeniu separacji tworzy nowy związek, powinien liczyć się z ryzykiem orzeczenia rozwodu z jego wyłącznej winy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.